بازگشت


تاریخ درج : 1399/01/31
موضوع : اطلاعيه شماره 61 در خصوص موضوع معافيت و يا کاهش ماليات بر حقوق و دستمزد دريانوردان

دريانوردان و اعضا محترم انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايرانبا درود
پيرو دريافت درخواست هاي متعدد اعضا و دريانوردان شمنا در خصوص موضوع «معافيت و يا کاهش ماليات بر حقوق و دستمزد دريانوردان»، اين موضوع با اولويت در دستورکار کميته حقوقي انجمن قرار گرفت، در اين راستا رايزني ها و جلساتي با مسئولين محترم شمنا و‌سازمان امور مالياتي کشور صورت گرفت كه در نهايت موضوع به كارشناسان دفتر فني‌ سازمان امور مالياتي ارجاع گرديد كه پاسخ مدير كل محترم آن دفتر به پيوست ارائه مي گردد.
در اين نامه معافيت مالياتي دريانوردان موضوع ماده2 «قانون دريايي ايران مصوب سال ????»، ملغي و فاقد اثر دانسته شده است و در عين حال به قابليت هاي قانوني بر اساس «ماده ?? قانون ماليتهاي مستقيم» مبني بر اعمال معافيت ?? درصدي ماليات مناطق محروم اشاره نموده است که در صورت تحقق برخي پيش نيازهاي قانوني و اداري، امکان استفاده دريانوردان از اين معافيت وجود خواهد داشت‌.
از اين رو تلاش انجمن در ادامه پيگيري موضوع بر «ماده ?? قانون ماليتهاي مستقيم» متمرکز خواهد بود ، اميد داريم با ياري خداوند متعال و با همکاري مسوولان محترم شمنا اين امر محقق گردد.

پاسخ اداره ماليات به نامه انجمن

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از م طهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21


كلــــیه حقوق این سایت محفوظ می باشد .

طراحی و پیاده سازی سایت شرکت طراحی سایت بهپردازان