بازگشت


تاریخ درج : 1399/01/23
موضوع : اطلاعيه شماره 60با توجه به تداوم بحران کرونا در سر تا سر جهان و متعاقب آن اختلال در فرآيند تعويض خدمه کشتي ها و محدوديت در رفت و آمد دريانوردان و بازگشت به وطن ، در راستاي حفظ حقوق دريانوردان و شفافيت در روابط کار ، اين محدوديت ها و شرايط خاص و تعهدات طرفين پيش بيني و در قالب جدول زير به سازمان ها و شکرت هاي کشتيراني توسط انجمن پيشنهاد گرديد.
اين توصيه براي کشتي هاي تحت پوشش IBF توافقنامه هاي TCC لازم الاجراست.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از م طهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21