بازگشت


تاریخ درج : 1398/12/20
موضوع : اطلاعيه شماره 58 در خصوص پويش ملي مبارزه با کروناانجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از م طهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21