بازگشت


تاریخ درج : 1398/11/14
موضوع : اطلاعيه شماره 56

اطلاعيه شماره 56

احتراما با توجه به شيوع گسترده ويروس کرونا در جهان و خطرات و ريسک هاي بالاي انتشار اين ويروس و همچنين ماهيت کار دريانوردان که در حوزه بين المللي و مرزهاي آبي کشور مشغول به خدمت مي باشند، ضروري است جهت مقابله با اين بحران تمهيداتي در نظر گرفته شود.لذا در همين راستا جهت حفظ جان و سلامت دريانوردان و اجتناب از انتشار اين ويروس، انجمن دريانوردان تجاري ايران بر اساس استانداردهاي سازمان جهاني بهداشت(WHO) و همچنين راهنمايي هاي سازمان جهاني حمل و نقل ( ITF)، اقدام به تهيه چک ليستي در دو سطح مديريتي و شخصي نموده است. همچنين پيرو مکاتبات صورت گرفته با اتحاديه بين الملي بهداشت دريايي(IMHA)، دستورالعمل آن اتحاديه نيز به صورت مجزا به اطلاع شما عزيزان خواهد رسيد.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21