بازگشت


تاریخ درج : 1398/07/14
موضوع : اطلاعيه دعوت به عضويت انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايرانآيا مي دانيد؟ بهترين راه صيانت از حقوق يک دريانورد، پيوستن به اتحاديه هايي است که با حمايت فدراسيون جهاني حمل و نقل (ITF) بطور قانوني در کشور خود فعاليت مي کنند، مي باشد. اين اتحاديه ها که با عنوان انجمن هاي صنفي و مردمي فعاليت دارند، نقش مهمي در ارتقابخشي سطح دانش دريانوردان و حمايت حقوقي و شغلي آنان ايفا مي نمايند.

انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران از اين دست نهادهاست، که توان و قدرت اثربخشي خود را از ميزان مشارکت اعضايش مي گيرد.

از کليه دريانوردان محترم دعوت به عمل مي آيد با عضويت و پيوستن به خانواده بزرگ صنف دريانوردان، شاهد رشد و پويايي اين نهاد و به سبب آن پيشرو در مسير صنعت دريانوردي ايران باشيم.
با عضويت در انجمن علاوه بر مشارکت فعال خود در حمايت از اين مسير عمومي، مي توانيد از تمامي خدمات حقوقي، مشاوره اي و تسهيلات رفاهي پيش رو بطور رايگان برخوردار گرديد.

راه هاي ارتباطي جهت عضويت : 1- مراجعه به سايت انجمن : www.imm-syndicate.com
2- ارسال پيام به شماره واتس آپ : 09038429673 .
3- تلفن گوياي انجمن: 88523362 - 021

روابط عمومي انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران