بازگشت


تاریخ درج : 1398/06/23
موضوع : ITF E-Circular No. 199/S/SS/2019: Circular - Straits of Hormuz

پيرو ابلاغ قبلي انجمن صنفي دريانوردان تجاري به شرکتهاي کشتيراني ايراني (طرف قرارداد CBA با آن انجمن) در خصوص ليست مناطق پرخطر / جنگي در تاريخ 2019/08/14 سيرکولار تمديد دوره زماني ليست مذکور، مصوبه جلسه 2019/09/02 به شرکتهاي کشتيراني مجددا ابلاغ گرديد.جهت آگاهي دريانوردان از ليست جديد مناطق پرخطر و جنگي فايل ها و نقشه هاي مربوطه در زير ارائه مي گردد.انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
آدرس دفتر : تهران، خيابان قائم مقام فراهاني،بالاتر از مطهري، خيابان ششم، پلاک 15، طبقه همکف
تلفن دفتر :3362 8852 - 21