بازگشت


تاریخ درج : 1398/03/22
موضوع : اطلاعيه مربوط به تکميل پرسشنامه

با توجه به تصميم اخير سازمان ها و ارگان هاي دريايي با محوريت انجمن صنفي دريانوردان، در خصوص به کارگيري بيشتر دريانوردان و متخصصين ايراني در شناورها، ضروري است تا اطلاعات به روز و دقيقي نسبت به ميزان نيروي فعال و دريانوردان علاقه مند به کار در دريا، خصوصا بر روي شناورها با تناژ زير 500 و زير 3000 داشته باشيم تا بر اساس اين اطلاعات تصميمات دقيق تر و واقع گرايانه تري صورت پذيرد. لذا خواهشمند است پرسشنامه زير را تکميل و از طريق يکي از روش هاي زير تا تاريخ 1398/04/20 ارسال نماييد.

Email: office@imm-syndicate.com
Telegram: @officeimms
Whatsapp : 09038429673

لينک دانلود پرسشنامه


همچنين به منظور اطلاع بيشتر از ميزان به کارگيري و اجرا قوانين MLC بر روي شناورها پرسشنامه ديگري نيز تهيه گرديده است. لذا خواهشمند است پرسشنامه مربوط به قوانين MLC را نيز تکميل و از طريق راه هاي ارتباطي ذکر شده تا تاريخ 1398/04/20 ارسال نماييد.

لينک دانلود


#انجمن_صنفي_دريانوردان_تجاري_ايران