فرم های انجمن

جهت مشاهده فرم مربوطه مورد نظر روی نام آن کلیک نمایید

جستجوی فرم ها بر اساس موضوع :  
      • اساسنامه انجمن صنفي دريانوردان تجاري ايران
      • قرارداد پيشنهادي خارجي
      • قرارداد پيشنهادي ايراني
      • مدارک مورد نياز جهت ثبت نام
      • اطلاعيه برگذاري مجمع مرحله سوم
      • فرم وکالت براي شرکت در انتخابات
      • گزارش کامل از نتايج بررسي سانحه سانچي
      • فرم کانديداتوري در انتخابات هيئت مديره
      • فرم شكايت دريانوردان ايراني
      • فرم شكايت دريانوردان خارجي
      • فرم عضويت