معرفی کمیته ها

جهت مشاهده مشروح عملکرد کمیته ها روی نام آن کلیک نمایید

  •   کميته بانوان   نام مسئول سرکار خانم مهندس يسري حويزاوي
  •   کميته علمي و پژوهشي   نام مسئول ابوذر کريم پور
  •   کميته روابط کار و پيمان هاي جمعي   نام مسئول مهندس نواب صفي الدين